Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 43/02. - Dz.U.2003.104.984 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 43/02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.104.984

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2003 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 3 czerwca 2003 r.
sygn. akt K 43/02

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący,

Wiesław Johann,

Ewa Łętowska,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz Ministra Obrony Narodowej, na rozprawie w dniu 3 czerwca 2003 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 51 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925, Nr 154, poz. 1800 i 1801) z art. 52 ust. 2 i 3 Konstytucji RP,

orzeka:

Art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 51 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801) są zgodne z art. 52 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.