Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/04. - Dz.U.2007.69.467 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.69.467

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 2007 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 28 marca 2007 r.
sygn. akt K 40/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski - przewodniczący,

Adam Jamróz,

Teresa Liszcz,

Jerzy Stępień - sprawozdawca,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 28 marca 2007 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, ze zm.) w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji,

orzeka: 1

Art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, są niezgodne z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

1 Sentencja wyroku zmieniona przez postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.07.69.469).