Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 36/03. - Dz.U.2005.201.1678 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 36/03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.201.1678

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 4 października 2005 r.
sygn. akt K 36/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Adam Jamróz,

Jerzy Stępień - sprawozdawca,

Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 4 października 2005 r., wniosku Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Kierowców o zbadanie zgodności art. 775 § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) z art. 2, art. 24, art. 32 i art. 36 Konstytucji,

orzeka:

Art. 775 § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 24 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 36 Konstytucji.