Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/03. - Dz.U.2005.11.87 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/03.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.11.87

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 10 stycznia 2005 r.
sygn. akt K 31/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca,

Adam Jamróz,

Jerzy Stępień,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 10 stycznia 2005 r., wniosku Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zbadanie zgodności art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679) z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.