Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.143.1208

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2005 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 19 lipca 2005 r.
sygn. akt K 28/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski - sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Jerzy Stępień,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 lipca 2005 r., wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie zgodności art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256) z art. 10 i art. 173 Konstytucji,

orzeka:

Art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256) nie jest niezgodny z art. 10 i art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.