Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/05. - Dz.U.2008.82.503 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.82.503

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2008 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 6 maja 2008 r.
sygn. akt K 18/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak - sprawozdawca,

Marian Grzybowski,

Marek Kotlinowski,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 6 maja 2008 r., wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych o zbadanie zgodności:

1)
art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zm.) z art. 2 Konstytucji,
2)
art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.) z art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji,
3)
art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.) z art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1.
Art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818 i Nr 209, poz. 1519) jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku.