Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/13. - Dz.U.2015.280 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 15/13.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.280

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 2015 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 17 lutego 2015 r.
sygn. akt K 15/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodniczący,

Zbigniew Cieślak - sprawozdawca,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Stanisław Rymar,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 lutego 2015 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016) jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.