Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/04. - Dz.U.2004.236.2371 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2371

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2004 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 19 października 2004 r.
sygn. akt K 1/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Mączyński - przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Adam Jamróz,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 października 2004 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 120, poz. 1122), wprowadzającego do ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, ze zm.) w art. 25 w ust. 1 nowe pkt 8a i 8b oraz w art. 61 nowe brzmienie ust. 2 z art. 42 ust. 3 w zw. z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 120, poz. 1122) jest zgodny z art. 32 oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.