§ 19. - Wyrób oraz obieg octów i esencji octowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
§  19. 1
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów § 16 ust. 1 i 2 oraz § 17 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 1951 r.
1 § 19 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1951 r. (Dz.U.51.28.220) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1951 r.