§ 18. - Wyrób oraz obieg octów i esencji octowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
§  18.
Wyrób oraz wprowadzanie w obieg octów i esencji octowej w pomieszczeniach, w których octy i esencja octowa są wyrabiane, rozlewane bądź wprowadzane w obieg, podlega kontroli władz, sprawujących dozór w ramach zakreślonych art. 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.