§ 1. - Wyrób oraz obieg octów i esencji octowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.
§  1.
1.
Octami w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są produkty służące do przyprawiania lub konserwowania artykułów żywności otrzymywane:
1)
w drodze fermentacji octowej płynów, wymienionych w § 2 ust. 1 (ocet fermentacyjny) bądź
2)
przez rozwodnienie chemicznie czystego kwasu octowego lub esencji octowej (ocet z esencji octowej).
2.
Esencją octową w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest 80% (wagowo) roztwór wodny chemicznie czystego kwasu octowego.