[Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  9.  34 [Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych]

 Przedsiębiorca zawiadamia Dyrektora Generalnego KOWR o zakończeniu albo zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia albo zawieszenia wykonywania danego rodzaju działalności gospodarczej.

34 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.