[Organ prowadzący rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Art. 5. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Organ prowadzący rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  5.  11 [Organ prowadzący rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych]

 Rejestr prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.

11 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.