[Negatywne przesłanki używania oznaczeń geograficznych wpisanych na listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Negatywne przesłanki używania oznaczeń geograficznych wpisanych na listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  40.  45 [Negatywne przesłanki używania oznaczeń geograficznych wpisanych na listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]

 Oznaczenia geograficzne wpisane na listę oraz chronione na podstawie rozporządzenia 2019/787 nie mogą być używane w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli napoje spirytusowe, których one dotyczą, nie spełniają warunków będących podstawą ochrony:

1)
również w przypadku, gdy takie użycie nie ma na celu wskazywania pochodzenia geograficznego napojów spirytusowych oraz gdy rzeczywiste miejsce wytworzenia napojów spirytusowych jest wskazane;
2)
również przy użyciu wyrażeń "w stylu", "rodzaju", "przy użyciu metody", "tak jak produkowane w", "imitacja", "odmiana" lub "podobne";
3)
w oryginalnym brzmieniu albo w tłumaczeniu;
4)
z innym mylącym lub fałszywym odniesieniem do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech napoju spirytusowego na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego napoju;
5)
w zakresie innych praktyk mogących wprowadzić w błąd co do prawdziwego pochodzenia napoju spirytusowego.
45 Art. 40 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 września 2022 r. (Dz.U.2022.2015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.