[Obowiązek wdrożenia wewnętrznego systemu kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Art. 39. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Obowiązek wdrożenia wewnętrznego systemu kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  39.  [Obowiązek wdrożenia wewnętrznego systemu kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych]

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych stosuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę, jest obowiązana wdrożyć system wewnętrznej kontroli, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, zapewniający spełnianie warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c-f, w terminie 60 dni od dnia wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę.