[Termin początkowy ochrony oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego wpisanego na listę] - Art. 33. - Wyrób napojów... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Termin początkowy ochrony oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego wpisanego na listę] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  33.  [Termin początkowy ochrony oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego wpisanego na listę]

Oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę podlega ochronie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia wpisu na listę.