[Delegacja ustawowa - wzory wniosków] - Art. 32. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Delegacja ustawowa - wzory wniosków] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  32.  [Delegacja ustawowa - wzory wniosków]

Minister określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór wniosku o wpis,
2)
wzór wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1

- mając na względzie wymagania w zakresie ochrony napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.