[Wezwanie do wprowadzenia poprawek] - Art. 22. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Wezwanie do wprowadzenia poprawek] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  22.  [Wezwanie do wprowadzenia poprawek]

Minister może wezwać wnioskodawcę do wprowadzenia poprawek do wniosku o wpis w celu usunięcia oczywistych omyłek i błędów językowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Poprawki te nie mogą mieć wpływu na merytoryczną zawartość wniosku.