[Mapy dołączane do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Art. 19. -... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Mapy dołączane do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  19.  [Mapy dołączane do wniosku o wpis na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Jeżeli do wniosku o wpis dołączone są mapy, to powinny:
1)
być sporządzone w formacie A4 (210 x 297 mm);
2)
być przedstawione w formie umożliwiającej bezpośrednią reprodukcję;
3)
zawierać oznaczenie skali, w jakiej zostały sporządzone.
2. 
Mapy nie powinny zawierać oznaczeń odnoszących się do pionowego ukształtowania terenu, chyba że jest to konieczne do wskazania jego granic.