[Zrzeczenie się prawa ochronnego na znak towarowy jako przesłanka wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Zrzeczenie się prawa ochronnego na znak towarowy jako przesłanka wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  14.  [Zrzeczenie się prawa ochronnego na znak towarowy jako przesłanka wpisu na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych]
1. 
Wpis na listę oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, którego używanie naruszałoby prawa ze znaku towarowego może nastąpić, jeżeli uprawniony do znaku towarowego zrzeknie się swojego prawa.
2. 
Zrzeczenie się prawa ochronnego na znak towarowy nie jest wymagane, jeżeli zgłoszenie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę zostało dokonane w uzgodnieniu z uprawnionym do znaku towarowego i obejmuje go jako osobę, która tej nazwy może używać, a utrzymanie w mocy tego prawa nie ograniczy nadmiernie możliwości używania oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego przez innych uprawnionych.
3. 
Przy ocenie, czy ochrona znaku towarowego nie ograniczy nadmiernie możliwości używania oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego przez innych uprawnionych, bierze się w szczególności pod uwagę możliwości używania tego oznaczenia w innych formach niż to przedstawia znak towarowy.