[Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców] - Art. 10. - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i... - Dz.U.2020.1419 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców] - Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1419 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  10.  [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.