Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  8.

Ustawa nie narusza przepisów dotyczących warunków zdrowotnych żywności i żywienia.