Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  6.

Wprowadzone do obrotu mogą być jedynie wyroby winiarskie produkowane i rozlewane zgodnie z wymaganiami ustawy i odrębnych przepisów.