Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  5.
1. Do win i miodów pitnych nie można dodawać wody po zakończeniu procesu ich fermentacji.
2. Do wyrobów winiarskich nie można dodawać pozostałości odwarowej, stanowiącej odpad w produkcji destylatów winnych, jak również jej koncentratów i produktów fermentacji.