Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  2.

Wyrobami winiarskimi w rozumieniu ustawy są:

1) wina gronowe będące napojami otrzymywanymi w wyniku fermentacji alkoholowej winogron winorośli właściwej albo ich soków, zawierające 8,5-18% objętościowych alkoholu,
2) napoje fermentowane:
a) wina owocowe będące napojami otrzymywanymi w procesie fermentacji alkoholowej owoców ziarnkowych, pestkowych i jagodowych lub ich soków, również zagęszczonych, z ewentualnym dodatkiem sacharozy, wody lub spirytusu, zawierające 9-18% objętościowych alkoholu,
b) wina aromatyzowane gronowe lub owocowe będące napojami otrzymywanymi z win gronowych lub owocowych z dodatkiem spirytusu, poddane zabiegowi aromatyzowania przez dodanie naturalnych substancji aromatyzujących, ziół i przypraw korzennych, zawierające 12-18% objętościowych alkoholu,
c) miody pitne będące napojami uzyskiwanymi w procesie fermentacji alkoholowej wodnego roztworu miodu naturalnego (brzeczki miodowej) lub miodu rozcieńczonego sokiem owocowym z ewentualnym dodatkiem ziół aromatycznych i przypraw korzennych, zawierające 9-18% objętościowych alkoholu,
d) napoje winopochodne będące napojami zawierającymi nie mniej niż 50% objętościowych wina lub miodu pitnego oraz 4,5-15% objętościowych alkoholu,
e) napoje winopodobne będące napojami zawierającymi 9-15% objętościowych alkoholu, różniące się od win i miodów pitnych udziałem soków owocowych lub naturalnego miodu w nastawach poddanych fermentacji alkoholowej,
f) napoje niskoalkoholowe będące napojami wytwarzanymi metodą częściowej fermentacji alkoholowej soków owocowych lub gronowych albo uzyskiwanymi w wyniku częściowego lub całkowitego usunięcia alkoholu z win gronowych, zawierające 0,5-9% objętościowych alkoholu.