Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.124.783

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  1.
1. Ustawa określa zasady wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich oraz obrotu tymi wyrobami.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich wytworzonych domowym sposobem na własny użytek i nie przeznaczonych do obrotu.