Art. 8. - [Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  8.  [Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru]
1. 
(uchylony).
2. 
W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wytwarzania wyrobów tytoniowych przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, Dyrektora Generalnego KOWR.