Art. 7a. - [Natychmiastowe wykonanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  7a.  [Natychmiastowe wykonanie decyzji o zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru]
1. 
Decyzja, o której mowa w art. 7 ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2. 
(uchylony).