Art. 4. - [Organ prowadzący rejestry] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  4.  [Organ prowadzący rejestry]

Rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.