Art. 2. - [Definicje] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
alkohol etylowy - płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny;
2)
wyrób tytoniowy:
a)
nowatorski wyrób tytoniowy w rozumieniu art. 2 pkt 11,
b)
tytoń do nosa w rozumieniu art. 2 pkt 38,
c)
wyrób tytoniowy do palenia w rozumieniu art. 2 pkt 47

- ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700).