Art. 17. - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  17. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 .

1 Ustawa została ogłoszona w dniu 11 kwietnia 2001 r.