Art. 13. - [Odkażanie skażonego alkoholu etylowego] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  13.  [Odkażanie skażonego alkoholu etylowego]

Kto odkaża skażony alkohol etylowy lub osłabia działanie środka skażającego

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.