Art. 11. - [Protokół z czynności skażania alkoholu etylowego] - Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.262 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2024 r.
Art.  11.  [Protokół z czynności skażania alkoholu etylowego]

Z czynności skażania alkoholu etylowego przedsiębiorca sporządza protokół, który zawiera:

1)
firmę przedsiębiorcy skażającego oraz jego siedzibę;
2)
nazwę przedsiębiorcy, dla którego dokonano skażenia alkoholu etylowego;
3)
datę i miejsce skażenia alkoholu etylowego;
4)
ilość alkoholu etylowego przeznaczonego do skażenia;
5)
ilość alkoholu etylowego skażonego oraz jego moc pozorną (pogrążenie alkoholomierza) przy określonej temperaturze;
6)
nazwę środka skażającego i jego ilość użytą do skażenia w przeliczeniu na 100 litrów alkoholu etylowego 100%;
7)
imiona i nazwiska oraz podpisy osób uczestniczących w czynności skażenia alkoholu etylowego.