Wyrażenie zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.532

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1931 r.

OŚWIADCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1931 r.
o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu.

Na podstawie art. 1 p. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) oświadczam co następuje:
Sejm Śląski ustawą z dnia 13 lutego 1931 r. ogłoszoną w Dzienniku Ustaw Śląskich z dnia 19 lutego 1931 r. Nr. 2, poz. 6, wyraził zgodę na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu 1 używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 544) i oznaczył termin wejścia w życie tego rozporządzenia na obszarze województwa śląskiego na dzień 19 sierpnia 1931 r.