Wyrażenie zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z dnia 15 marca 1932 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw kwasu azotowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.75.546

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 1933 r.

OŚWIADCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 1933 r.
o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z dnia 15 marca 1932 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw wyrobu kwasu azotowego.

Na podstawie art. 1 p. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89), oświadczam co następuje:
Sejm Śląski ustawą z dnia 19 czerwca 1933 r., ogłoszoną w Dzienniku Ustaw Śląskich z dnia 22 czerwca 1933 r. Nr. 16, poz. 35, wyraził zgodę na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego ustawy z dnia 15 marca 1932 r. o koncesjonowaniu przedsiębiorstw wyrobu kwasu azotowego (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 344).