§ 8. - Wypuszczenie zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.25.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.
§  8.
W drodze porozumienia Rządu Polskiego z Rządem Włoskim zostanie wyznaczony przedstawiciel posiadaczy obligacji niniejszej pożyczki, uprawniony do zastępowania w Polsce ich interesów przed władzami administracyjnemi i sądowemi.