§ 2. - Wypuszczenie zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.25.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.
§  2.
Spłata pożyczki odbywać się będzie w drodze losowania wypuszczonych obligacji, według planu umorzenia, który ma być obliczony na lat 20 i podany zostanie na odwrotnej stronie obligacji.