§ 14. - Wypuszczenie zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.25.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.
§  14.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.