§ 11. - Wypuszczenie zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.25.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.
§  11.
Wartość brakujących kuponów lub też kuponów nienależnie wypłaconych będzie potrącana przy wypłacie kapitału za obligacje.