§ 1. - Wypuszczenie zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki w lirach włoskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.25.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.
§  1.
Upoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia zagranicznej siedmioprocentowej pożyczki do wysokości sumy 400.000.000 lirów włoskich.