Wypuszczenie Serji IV biletów skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.12.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1923 r.

USTAWA
z dnia 31 stycznia 1923 r.
o wypuszczeniu Serji IV biletów skarbowych.

Uwoważnia się Ministra Skarbu do wypuszczenia Serji IV biletów skarbowych na ogólną sumę 200 miljardów marek polskich.

Termin wypuszczenia i płatności biletów skarbowych Serji IV, sposób i warunki wypuszczenia ich w obieg, jak również wysokość oprocentowania oraz tryb opłaty odsetek ustali Minister Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.