Wypuszczenie serji II pożyczki budowlanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.81.746

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 4 września 1934 r.
w sprawie wypuszczenia serji II pożyczki budowlanej.

Na podstawie art. 2 i 8 ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki państwowej do wysokości 100.000.000 zł w złocie (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 232) zarządzam co następuje:
Z dniem 15 września 1934 r. wypuszcza się serję II pożyczki budowlanej na sumę nominalną 50.000.000 zł w złocie, w obligacjach na okaziciela, opiewających na 100 złotych w złocie wartości imiennej lub na wielokrotność tej kwoty.
Oprocentowanie nominalne pożyczki wynosi 51/2 od sta w stosunku rocznym. Odsetki wypłacane będą posiadaczom obligacyj pożyczki rocznie zdołu w dniu 15 września każdego roku za zwrotem odpowiednich kuponów, z których pierwszy płatny będzie w dniu 15 września 1935 r., ostatni zaś w dniu 15 września 1964 r.
Umorzenie obligacyj pożyczki nastąpi w ciągu lat 30 drogą losowania lub drogą skupu z wolnej ręki, począwszy od dnia 15 września 1935 r. według załączonego panu umorzenia. W razie jeśliby wartość imienna obligacyj, skupionych celem ich umorzenia, nie dosięgła wysokości raty, przypadającej do umorzenia w danym terminie, brakująca reszta będzie umorzona drogą losowania. Numery obligacyj umorzonych będą ogłaszane każdorazowo w Monitorze Polskim.
Losowanie obligacyj do umorzenia odbywać się będzie publicznie w Ministerstwie Skarbu pod nadzorem komisji rządowej.
Spłata kapitału oraz wypłata odsetek nastąpi w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złotego w złocie zgodnie z art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855).

Kapitał i odsetki płatne będą w kasach urzędów skarbowych, Banku Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowego, Pocztowej Kasie Oszczędności i ich oddziałach.

Cena emisyjna pożyczki wynosi zł 94,70 za jedną obligację wartości imiennej 100 zł w złocie.
Sprzedaż obligacyj będzie uskuteczniana po cenie emisyjnej (§ 6) z doliczeniem jedynie wartości bieżącego kuponu za czas do dnia zapłaty.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan umorzenia serji II pożyczki budowlanej na sumę 50.000.000 zł.

L. p.DataSpłataSpłataRata rocznaPozostaje do
kapitałuodsetekrazemumorzenia
115.IX.1935 690.2002.750.0003.440.20049.309.800
215.IX.1936 728.2002.712.0393.440.23948.581.600
315.IX.1937 768.4002.671.9883.440.38847.813.200
415.IX.1938 810.6002.629.7263.440.32647.002.600
515.IX.1939 855.2002.585.1433.440.34346.147.400
615.IX.1940 902.2002.538.1073.440.30745.245.200
715.IX.i941 951.8002.488.4863.440.28644.293.400
815.IX.19421.004.2002.436.1373 410.33743.289.200
915.IX.19431.059.4002.380.9063.440.30642.229.800
1015.IX.19441.117.6002.322.6393.440.23941.112.200
1115.IX.19451.179.0002.261.1713.440.17139.933.200
1215.IX.19461.244.0002.196.3263.440.32638.689.200
1315.IX.19471.312.4002.127.9063.440.30637.376.800
1415.IX.19481.384.6002.055.7243.440.32435.992.200
1515.IX.19491.460.6001.979.5713.440.17134.531.600
1615.IX.19501.541.0001.899.2383.440.23832.990.600
1715.IX.19511.625.8001.814.4333.440.28331.364.800
1815.IX.19521.715.2001.725.0643.440.26429.640.600
1915.IX.19531.809.6001.630.7283.440.32827.840.000
2015.IX.19541.909.0001.531.2003.440.20025.931.000
2115.IX.19552.014.0001.426.2053.440.20523.917.000
2215.IX.19562.124.8001.315.4353.440.23521.792.200
2315.IX.19572.241.6001.198.5713.440.17119.550.600
2415.IX.19582.365.0001.075.2833.440.28317.185.600
2515.IX.19592.495.000 945.2083.410.20814.690.600
2615.IX.19602.632.200 807.9833.440.18312.058.400
2715.IX.19612.777.000 663.2123.440.212 9.281.400
2815.IX.19622.929.800 510.4773.440.277 6.351.600
2915.IX.19633.090.800 349.3383.440.138 3.260.800
3015.IX.19643.260.800 179.3443.440.144-
50.000.00053.207.638103.207.638-