Wypowiedzenie przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.25.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 kwietnia 1948 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 37 Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 84, poz. 728), nastąpiło dnia 20 stycznia 1948 r. wypowiedzenie przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powyższej Konwencji.