Wypowiedzenie przez Szwecję i Niemcy konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.37.341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1934 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 kwietnia 1934 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję i Niemcy konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowień art. 13 konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 80, poz. 595), Rząd Holenderski zawiadomił o wypowiedzeniu rzeczonej konwencji przez Szwecję i przez Niemcy.
Wypowiedzenie powyższe stanie się skuteczne względem tych państw z dniem 1 czerwca 1934 r.