Wypowiedzenie przez Polskę Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, sporządzonej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., i Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w zakresie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych, sporządzonej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r., oraz protokołów sporządzonych do tych konwencji w Hadze dnia 28 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.29.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 września 1969 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, sporządzonej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., i Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w zakresie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych, sporządzonej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r., oraz protokołów sporządzonych do tych konwencji w Hadze dnia 28 listopada 1923 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 13 Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawodawstw i jurysdykcji w zakresie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, sporządzonej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 595), oraz artykułem 15 Konwencji dotyczącej kolizji ustawodawstw co do skutków małżeństwa w zakresie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i majątkowych, sporządzonej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 597), zostało notyfikowane Rządowi Królestwa Holandii dnia 10 czerwca 1969 r. wypowiedzenie przez Polskę powyższych konwencji wraz z protokołami sporządzonymi do tych konwencji w Hadze dnia 28 listopada 1923 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 595 i 597).
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wyżej wymienione konwencje i protokoły przestaną obowiązywać Polskę w niżej podanych datach, a mianowicie:
1)
Konwencja sporządzona w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. oraz protokół sporządzony do tej konwencji w Hadze dnia 28 listopada 1923 r. - dnia 1 czerwca 1974 r.,
2)
Konwencja sporządzona w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. oraz protokół sporządzony do tej konwencji w Hadze dnia 28 listopada 1923 r. - dnia 23 sierpnia 1972 r.