Wypowiedzenie przez Meksyk oraz ratyfikacja przez Tunis i Republikę Gwinei Międzynarodowej Konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.66.413

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1959 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 listopada 1959 r.
dotyczące wypowiedzenia przez Meksyk oraz ratyfikacji przez Tunis i Republikę Gwinei Międzynarodowej Konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Międzynarodowej Konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 368), zostało zarejestrowane dnia 20 czerwca 1956 r. wypowiedzenie wymienionej Konwencji przez Meksyk.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że została zarejestrowana ratyfikacja powyższej Konwencji przez Tunis dnia 12 stycznia 1959 r. oraz przez Republikę Gwinei dnia 21 stycznia 1959 r.