Wypowiedzenie przez Francję Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.36.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 czerwca 1960 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Francję Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IV § 1 Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowana projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 70, poz. 437), zostało notyfikowane Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 16 maja 1960 r. wypowiedzenie przez Francję powyższego porozumienia.