Art. 2. - Wypowiedzenie Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.202.2066

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2004 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.