Art. 1. - Wypowiedzenie Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.202.2066

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2004 r.
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedzenia Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r., ratyfikowanej przez Radę Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 28 października 1984 r.