Wypowiedzenie części III umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.85.579

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 października 1938 r.
o wypowiedzeniu części III umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Polski notą z dnia 21 września 1938 r. wypowiedział część III (ochrona mniejszości) umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 41, poz. 256).